Press "Enter" to skip to content

O nas

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wywodzi się z doświadczenia współpracy na grupie superwizyjnej prowadzonej przez psychoanalityczkę Panią Iwonę Olechowską. Od 2015 roku zaczęliśmy korzystać z możliwości cyklicznych transmisji wykładów otwartych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Wykłady te i prowadzone przy ich okazji dyskusje spotkały się z zainteresowaniem profesjonalistów z naszego regionu, a także chęcią poszerzania swojej wiedzy i warsztatu terapeutycznego. W 2017 roku, w odpowiedzi na tę potrzebę powołaliśmy do istnienia Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, którego zasadniczym celem jest rozwój i propagowanie psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej jako znaczącej i efektywnej metody leczenia. W kolejnych latach do Stowarzyszenia dołączały kolejne osoby.

Cenimy wartość wspólnej wymiany doświadczenia i wiedzy oraz integracji profesjonalistów pracujących w gabinetach prywatnych, publicznych przychodniach i oddziałach terapeutycznych. Organizujemy wykłady, seminaria naukowe, spotkania filmowe. Mamy nadzieję, że wspólne inicjatywy naukowe i dzielenie się posiadaną wiedzą przyczynią się do większej integracji środowiska psychoterapeutycznego naszego regionu, upowszechniania standardów pracy psychoterapeutycznej, wspierania osób prowadzących profesjonalną psychoterapię, a co za tym idzie do rozwoju psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej w naszym regionie.

statut