Press "Enter" to skip to content

Podziękowania

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób. Wśród nich są takie, których wkład jest szczególnie znaczący. 

Specjalne podziękowania kierujemy do Pani Iwony Olechowskiej, psychoanalityka i psychoanalityka szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W 2007 r Pani Olechowska wyraziła zgodę na poprowadzenie grupy seminaryjno – superwizyjnej w Rzeszowie i od tamtego czasu co miesiąc przyjeżdża do Rzeszowa dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i inspirując do dalszego rozwoju. Powołanie Stowarzyszenia było wcieleniem w życie idei, które zasiała Pani Olechowska. 

Pani Ewa Jakubowska – Kot była pomysłodawczynią zaproszenia Pani Olechowskiej do Rzeszowa i jedyną osobą, która wierzyła, że będzie to możliwe do zrealizowania. Dziękujemy Ci Ewo, że byłaś realistką i chciałaś niemożliwego!

Dziękujemy Pani Barbarze Łukasik, dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień za to, że na terenie Centrum mogły odbywać się spotkania grupy seminaryjnej oraz mogą odbywać się transmisje Wykładów Otwartych Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jest to cenny wkład, za który jesteśmy bardzo wdzięczni.

Podziękowania kierujemy również do Pani Iwony Kilian – Drzał za udostępnianie pomieszczeń w Fundacji NOWE ŻYCIE.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Sroce za użyczenie nam swojego gabinetu.

Dziękujemy Panom Romanowi Mikule i Semko Lipcowi za udostępnienie pomieszczenia w NZOZ IDEI, które stało się naszym nowym miejscem spotkań. 

Dziękujemy Państwu Jolancie i Marcinowi Domkom za ich wkład w integrowanie grupy. 

Dziękujemy również sobie nawzajem, uczestnikom grupy, za zaangażowanie we wspólną pracę, wysiłek w przygotowywanie materiału do superwizji, dzielenie się opracowywanymi lekturami i przedkładanie hojności i współpracy nad rywalizację i wrogość.