Press "Enter" to skip to content

O nas

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wywodzi się z doświadczenia naszej współpracy na grupie superwizyjnej prowadzonej przez psychoanalityczkę Panią Iwonę Olechowską. Grupa ta istnieje od 2007 r., liczy 13 osób, które są psychoterapeutami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego, superwizorami, psychologami, psychiatrami. Łączy nas psychodynamiczne i psychoanalityczne rozumienie w stosowanym przez nas leczeniu oraz chęć doskonalenia zawodowego. Cenimy wartość wspólnej wymiany doświadczenia i wiedzy oraz integracji profesjonalistów pracujących w publicznych przychodniach, oddziałach terapeutycznych i w gabinetach prywatnych.

Nasza współpraca z Panią Iwona Olechowską zaowocowała rozpoczęciem w 2015 r. cyklicznych transmisji wykładów otwartych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne. Wykłady te i prowadzone przy ich okazji dyskusje spotykają się z zainteresowaniem profesjonalistów z naszego regionu, a także chęcią poszerzania swojej wiedzy i warsztatu terapeutycznego. W odpowiedzi na tę potrzebę powołaliśmy do istnienia Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, a jego zasadniczym celem jest rozwój i propagowanie psychoterapii psychodynamicznej jako znaczącej i efektywnej metody leczenia. Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez organizowanie spotkań naukowych, seminariów tematycznych i konferencji naukowych. Mamy nadzieję, że wspólne inicjatywy naukowe i dzielenie się posiadaną wiedzą przyczynią się do większej integracji środowiska psychoterapeutycznego naszego regionu, upowszechniania standardów pracy psychoterapeutycznej, wspierania osób prowadzących profesjonalną psychoterapię, a co za tym idzie do rozwoju psychoterapii psychodynamicznej, myśli psychoanalitycznej w naszym regionie.

Statut PSP

Comments are closed.