Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Wykład

Arletta Kubicka „Wrogość wobec obcego. Przypadek Pana Meursaulta”

Arletta Kubicka – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W swoim wystąpieniu autorka, korzystając z przykładu głównego bohatera książki Alberta Camusa „Obcy” Pana Meursaulta, przybliża psychoanalityczne rozumienie wrogości wobec tego co obce jako procesu umożliwiającego odcięcie się od własnych niechcianych treści psychicznych. Opisuje działanie mechanizmów rozszczepienia, projekcji i identyfikacji projekcyjnej. Wystąpienie zawiera materiał kliniczny.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.

Wykład odbędzie się 21.03.2020 r., w godzinach 10.00 – 11.30, w sali konferencyjnej Hotelu GREIN. Koszt udziału w wykładzie – 30 zł.

Rafał Rutkowski „Elementy seksuologii w procesie psychoterapii i praca z pacjentem perwersyjnym”

Cykl seminariów teoretyczno – superwizyjnych. Część teoretyczna zajęć będzie koncentrować się na szeroko pojętych aspektach ludzkiej seksualności obecnych w procesie psychoterapii, odnoszących się zarówno do kwestii rozwojowych, relacyjnych, normatywno – kulturowych jak i do patologii życia seksualnego. Podczas zajęć omówiona zostanie najczęściej spotykana w praktyce psychoterapeutyczno-seksuologicznej problematyka zaburzeń funkcjonowania, preferencji, orientacji i tożsamości seksualnej człowieka, w szczególności koncentrując się na seksualności jako jednym z nieodłącznych aspektów osobowości rozumianej w ujęciu psychodynamicznym. W części superwizyjnej zajęć będzie możliwość omawiania przypadków klinicznych.

Rafał Rutkowski jest psychologiem i seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na co dzień pracuje w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Rzeszowie, gdzie prowadzi program terapii sprawców przestępstw seksualnych. Zajmuje się także psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

Seminarium przewidziane jest jako cykl 10 spotkań teoretyczno – superwizyjnych, odbywających się raz w miesiącu, w piątek około godziny 18.00 i trwających 3 godziny. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2020 roku, planowana jest przerwa wakacyjna. Koszt jednorazowego spotkania dla jednej osoby to 120 zł. Grupa może liczyć nie więcej niż 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt mailowy bezpośrednio do prowadzącego seminaria Rafała Rutkowskiego: rafal.rutkowski@op.pl, tel: 667 262 550.