Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

Członków Stowarzyszenia zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, które odbędzie się 21.03.2020 w pierwszym terminie o godzinie 11.35, w drugim terminie o godzinie 11.40 (w przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania) w sali konferencyjnej Hotelu GREIN (po wykładzie Arletty Kubickiej).

        Przewidywany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i innych członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór przewodniczącego i członków Rady Etyczno – Naukowej.
5. Rozpatrzenie uchwały o przyjęciu członka honorowego Stowarzyszenia.
6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.