Press "Enter" to skip to content

Rafał Rutkowski „Elementy seksuologii w procesie psychoterapii i praca z pacjentem perwersyjnym”

Cykl seminariów teoretyczno – superwizyjnych. Część teoretyczna zajęć będzie koncentrować się na szeroko pojętych aspektach ludzkiej seksualności obecnych w procesie psychoterapii, odnoszących się zarówno do kwestii rozwojowych, relacyjnych, normatywno – kulturowych jak i do patologii życia seksualnego. Podczas zajęć omówiona zostanie najczęściej spotykana w praktyce psychoterapeutyczno-seksuologicznej problematyka zaburzeń funkcjonowania, preferencji, orientacji i tożsamości seksualnej człowieka, w szczególności koncentrując się na seksualności jako jednym z nieodłącznych aspektów osobowości rozumianej w ujęciu psychodynamicznym. W części superwizyjnej zajęć będzie możliwość omawiania przypadków klinicznych.

Rafał Rutkowski jest psychologiem i seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na co dzień pracuje w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Rzeszowie, gdzie prowadzi program terapii sprawców przestępstw seksualnych. Zajmuje się także psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

Seminarium przewidziane jest jako cykl 10 spotkań teoretyczno – superwizyjnych, odbywających się raz w miesiącu, w piątek około godziny 18.00 i trwających 3 godziny. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2020 roku, planowana jest przerwa wakacyjna. Koszt jednorazowego spotkania dla jednej osoby to 120 zł. Grupa może liczyć nie więcej niż 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt mailowy bezpośrednio do prowadzącego seminaria Rafała Rutkowskiego: rafal.rutkowski@op.pl, tel: 667 262 550.