Press "Enter" to skip to content

Agnieszka Topolewska “Być kobietą? Wybrane aspekty psychoterapii osoby doświadczającej kryzysu tożsamości płciowej”

Agnieszka Topolewska – superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa ISPHS oraz PTPP. Delegatka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Kieruje Wydawnictwem ISPHS.

Referat podejmuje problemy współczesnego stosunku psychoanalizy do gender. W oparciu o obszerne fragmenty materiału klinicznego prezentuje pracę psychoterapeutyczną w obszarze rozwoju i kształtowania tożsamości płciowej oraz opisuje związki płciowości z funkcjonowaniem osobowości.

Wykład wygłoszony na 3 Sympozjum ISPHS 30 marca 2019

Wykład odbędzie się 8.06.2019, godz. 15.00 – 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu GREIN, Rzeszów, aleja Tadeusza Rejtana 1. Wykład otwarty, opłata za udział w wykładzie: 30 zł.

Wykład zorganizowany we współpracy z Instytutem Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal