Press "Enter" to skip to content

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów Posts

Donald Campbell “Przewidzieć samobójstwo” – transmisja wykładu PTPa

Donald Campbell – pierwsze szkolenie odbył w psychoanalizie dziecięcej z Anną Freud w Hampstead Child Course and Clinic (obecnie Anna Freud Centre) w Londynie. Następnie został psychoanalitykiem, później psychoanalitykiem szkoleniowym pracującym z osobami dorosłymi w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Był jego prezesem i został jego członkiem honorowym.

Przez 30 lat był kierownikiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Dorosłych w Portman Clinic w Londynie, gdzie stosowano psychoterapię psychoanalityczną w leczeniu brutalnych przestępców oraz osób z diagnozą perwersji.

Był również przewodniczącym Portman Clinic oraz sekretarzem zarządu International Psychoanalytical Association.

Jego teoretyczna tożsamość jest złożona i eklektyczna, począwszy od Freuda, Anny Freud, rozszerzyła się o wpływ Glassera, Winnicotta, Klein, Biona, Perelberg, Brittona, Steinera, Sandlera, Tucketta oraz Ogdena.

Opublikował ponad 55 artykułów, których tematyka dotyczyła samobójstwa, przemocy, nadużyć seksualnych, perwersji, adolescencji oraz filmów horrorów. Jest współautorem wraz z Robem Hale książki Working in Dark: Understanding the Pre–Suicide State of Mind.

Organizatorami wykładu są Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne i Instytut Psychologii UG.

Wykład w języku angielskim, uczestnicy otrzymają tłumaczenie, dyskusja będzie tłumaczona.

Transmisja wykładu odbędzie się 7.06.2019, godz. 18.00 – 19.30 w sali konferencyjnej Hotelu GREIN (Sala Szwajcarska), Rzeszów, aleja Tadeusza Rejtana 1. Wykład otwarty, opłata za udział w wykładzie: 35 zł (30 zł PTPa, 5 zł koszty organizacyjne).

Agnieszka Hańbowska “Być kobietą? Wybrane aspekty psychoterapii osoby doświadczającej kryzysu tożsamości płciowej”

Agnieszka Hańbowska – superwizorka i psychoterapeutka szkoleniowa ISPHS oraz PTPP. Delegatka Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Koordynatorka szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej w ISPHS. Kieruje Wydawnictwem ISPHS.

Referat podejmuje problemy współczesnego stosunku psychoanalizy do gender. W oparciu o obszerne fragmenty materiału klinicznego prezentuje pracę psychoterapeutyczną w obszarze rozwoju i kształtowania tożsamości płciowej oraz opisuje związki płciowości z funkcjonowaniem osobowości.

Wykład wygłoszony na 3 Sympozjum ISPHS 30 marca 2019

Wykład odbędzie się 8.06.2019, godz. 15.00 – 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu GREIN (Sala Hiszpańska), Rzeszów, aleja Tadeusza Rejtana 1. Wykład otwarty, opłata za udział w wykładzie: 30 zł.

Wykład zorganizowany we współpracy z Instytutem Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal