Press "Enter" to skip to content

Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów Posts

Darmowe telefoniczne wsparcie w sytuacji pandemii COVID-19

Ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia pandemia koronawirusa (COVID-19) postawiła nas wszystkich w nowej, trudnej emocjonalnie sytuacji. Jako grupa zawodowa profesjonalnie zajmująca się pomocą w radzeniu sobie z rzeczywistością psychiczną proponujemy skorzystanie przez czas trwania pandemii, z darmowego telefonicznego wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej emocjonalnie sytuacji.

Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się za pośrednictwem SMS z wybranym specjalistą.

Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, środa 10. 00 – 11.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 14.00 – 15.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00

Arletta Kubicka „Wrogość wobec obcego. Przypadek Pana Meursaulta”

Arletta Kubicka – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W swoim wystąpieniu autorka, korzystając z przykładu głównego bohatera książki Alberta Camusa „Obcy” Pana Meursaulta, przybliża psychoanalityczne rozumienie wrogości wobec tego co obce jako procesu umożliwiającego odcięcie się od własnych niechcianych treści psychicznych. Opisuje działanie mechanizmów rozszczepienia, projekcji i identyfikacji projekcyjnej. Wystąpienie zawiera materiał kliniczny.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.

Wykład odbędzie się 21.03.2020 r., w godzinach 10.00 – 11.30, w sali konferencyjnej Hotelu GREIN. Koszt udziału w wykładzie – 30 zł.

Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

Członków Stowarzyszenia zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, które odbędzie się 21.03.2020 w pierwszym terminie o godzinie 11.35, w drugim terminie o godzinie 11.40 (w przypadku nieobecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania) w sali konferencyjnej Hotelu GREIN (po wykładzie Arletty Kubickiej).

        Przewidywany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i innych członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór przewodniczącego i członków Rady Etyczno – Naukowej.
5. Rozpatrzenie uchwały o przyjęciu członka honorowego Stowarzyszenia.
6. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

Rafał Rutkowski „Elementy seksuologii w procesie psychoterapii i praca z pacjentem perwersyjnym”

Cykl seminariów teoretyczno – superwizyjnych. Część teoretyczna zajęć będzie koncentrować się na szeroko pojętych aspektach ludzkiej seksualności obecnych w procesie psychoterapii, odnoszących się zarówno do kwestii rozwojowych, relacyjnych, normatywno – kulturowych jak i do patologii życia seksualnego. Podczas zajęć omówiona zostanie najczęściej spotykana w praktyce psychoterapeutyczno-seksuologicznej problematyka zaburzeń funkcjonowania, preferencji, orientacji i tożsamości seksualnej człowieka, w szczególności koncentrując się na seksualności jako jednym z nieodłącznych aspektów osobowości rozumianej w ujęciu psychodynamicznym. W części superwizyjnej zajęć będzie możliwość omawiania przypadków klinicznych.

Rafał Rutkowski jest psychologiem i seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Na co dzień pracuje w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Rzeszowie, gdzie prowadzi program terapii sprawców przestępstw seksualnych. Zajmuje się także psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży, poradnictwem seksuologicznym, terapią zaburzeń seksualnych oraz opiniowaniem seksuologicznym. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

Seminarium przewidziane jest jako cykl 10 spotkań teoretyczno – superwizyjnych, odbywających się raz w miesiącu, w piątek około godziny 18.00 i trwających 3 godziny. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2020 roku, planowana jest przerwa wakacyjna. Koszt jednorazowego spotkania dla jednej osoby to 120 zł. Grupa może liczyć nie więcej niż 12 osób.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt mailowy bezpośrednio do prowadzącego seminaria Rafała Rutkowskiego: rafal.rutkowski@op.pl, tel: 667 262 550.